Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası, sigorta poliçesi süresince aniden meydana gelen herhangi bir kaza sonucunda sizi koruyan bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar.

Acentası Olduğumuz Sigorta Şirketleri
En iyi ferdi kaza sigortası şirketlerinin onlarca sigorta paketi arasından en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!


Ferdi Kaza Sigortası Nedir?
Ferdi kaza sigortası, sigorta poliçesi süresince aniden meydana gelen herhangi bir kaza sonucunda sizi koruyan bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar.
Neden Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyız?
Ferdi kaza sigortası ürünleri, sağladıkları teminatlara kıyasla oldukça cazip primler ile sunulmaktadır. Günlük yaşantımızda başımıza gelebilecek kazaları düşündüğümüzde, kazaya uğrayan sigortalının veya bir vefat halinde geride kalanların sıkıntılarını maddi açıdan hafifletebilecek bu ürünümüzün yanında istenirse asistans hizmetlerini de poliçeye dahil etmektedir.
Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?
Sürekli Sakatlık Teminatı (Ana Teminat): Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır.
Vefat Teminatı: Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.
Tedavi Masrafları Teminatı: Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dahilinde, poliçe kapsamına dahildir.
Gündelik İş Görmezlik Teminatı: Uğrayacağınız bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde, çalışamayacağınız her gün için, poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir.
Ferdi Kaza Sigortası'ndan yararlanırken... Eğer yukarıda belirlenen teminatların dışında teminatlar isterseniz bunları da alabilirsiniz.
Ferdi Kaza Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?
Bu limit Sigortalı'nın talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, TL veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.
Ferdi Kaza Sigortası'nda Vefat Tazminatı Kimlere Ödenir?
Sigortalı'nın, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen Menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
Ferdi Kaza Sigortası Sadece Türkiye Sınırları İçerisinde Mi Geçerlidir?
Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde tüm dünyada geçerli olup HELD COVER ülkeleri ve Amerika, Kanada, Japonya ve Avustralya’da teminat haricidir.