Sıkça Sorulan Sorular
24 Saat Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti, 2010 yılında, şirketlerin tüm varlık ve sorumluluklarının güvence ...
Araç Pert Olursa Ne Yapılmalı?
Kasko sigortası olan bir aracın %70 ya da daha fazlasının hasara uğraması, başka bir ifadeyle aracın onarım masraflarının neredeyse sigorta değerine eşit olması “pert araç” olarak ifade edilir. Bu tür hasarlarda sigortalının yapması gereken önemli noktalar vardır. Sigortalı 5 gün içinde sigorta şirketine hasarı bildirmeli ve eksper talep etmelidir. Bildirimi, kasko poliçesi, trafik kaza raporu, aracın hasarlı fotoğrafları, sürücünün ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisi, alkol raporu ve prim ödendiğine dair makbuzlarıyla beraber yapmalıdır.
Eksper İncelemesi Yapılmalıdır
Eksper tarafından yapılan incelemede aracın parça ve onarım masraflarının toplamı aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşıyor ya da rayiç değerini geçiyorsa araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Eksper araç incelemesinde çıkardığı raporu sigorta şirketine bildirir. Aracın pert olması konusunda sigortalı ve sigortacı karşılıklı anlaşırsa sigorta şirketi sigorta poliçesinde belirtilen kasko bedelini geçmemek kaydıyla aracın o andaki piyasa değeri sigortalıya öder.
Ferdi Kaza Sigortası Nedir?
Ferdi kaza sigortası, sigorta poliçesi süresince aniden meydana gelen herhangi bir kaza sonucunda sizi koruyan bir sigorta çeşididir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılayan bu sigorta, kaza sonucunda sigortalının sakat kalması ya da vefat etmesi durumda lehtarına güvence sağlar. Bu sigorta beklenmedik ve ani kazalar sonucu gelişen ölüm, sürekli sakatlık, gündelik iş görmezlik durumlarında ve tedavi masraflarını teminat altına alır. 16-65 yaşındaki herkes bu sigortadan yararlanabilir.
Full Kasko Nedir?
Tüketiciler arasında full kasko olarak bilinen kasko çeşidi aslında Genişletilmiş Kasko'dur. Genişletilmiş kasko, çarpma-çarpılma, yanma, çalınma ve çalınmaya teşebbüs gibi ana teminatları içerir. Bu teminatlara ek teminatlar da dahil ettirebilirsiniz. Ek teminatlar aracınızda farklı durumlarda meydana gelebilecek hasarlara karşı maddi güvence sağlar. Ek teminatlar arasında; doğal afetler, toplumsal hareketler ve terör olayları sonucunda meydana gelen hasarların teminatlarıdır.
Tazminat Nasıl Hesaplanır ve Ödemesi Nasıl Yapılır?
Kasko sigortası, motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında, hareket halinde ya da dururken hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda tazminat ödenmesini, bu yönüyle de yaşanan maddi kayıpları telafi etmeyi hedefleyen bir sigorta türüdür. 1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre, hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilmek zorundadır.
Araçta onarım yapılacak olması durumunda ise poliçede, onarımın şirketçe ya da sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı konusu açıkça yer almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu bilgileri poliçenizi satın alırken kontrol etmeyi unutmayınız.
Kasko Ürün Çeşitleri Nelerdir?
1 Nisan 2013’ten itibaren yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre 4 farklı ürün sunulmaktadır.
Dar Kasko
Kasko sigortasının ana teminat gruplarından bazıları için teminatın verildiği ürün çeşitidir.
Kasko
Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının hepsi için teminat verilen ürün çeşitidir.
Genişletilmiş Kasko
Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlardaki ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerin bazıları için teminat verilen ürün çeşitidir. Piyasada satılan kasko ürünlerinin çoğu genişletilmiş kasko sınıfına giriyor. Kasko sorgulama yaparak anlaşmalı sigorta şirketlerinin kasko tekliflerine hemen ulaşın.
Tam Kasko
Kasko sigortasındaki ana teminat gruplarının tamamı ve genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminat verilen ürün çeşitidir. Teminatın içeriği dar kasko, kasko ve genişletilmiş kasko ürünlerden hangisine uyuyorsa bunun poliçe isminde belirtilmesi gerekir. Poliçe satın alırken bu hususa dikkat edilmesi gerekir.
Sigortalı Öldüğünde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Ne Olur?
Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir. Kasko sigortası sadece kaza risklerini kapsam altına almaz. Başta hırsızlık olmak üzere, yangın, deprem gibi sizin kontrolünüz dışında olan çevresel faktörlere karşı da aracınızı güvence altına alınır. Kasko sigortasına ihtiyaç duyduğunuz ek teminatları da ekleyerek aracınızın güvence kapsamını genişletebilirsiniz.
Kasko sigortasında, sigortalının vefatı durumunda tüm hak ve menfaatler ile borçlar, sigortalının kanuni varislerine devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.
Anlaşmalı ve Anlaşmasız Servis Arasındaki Fark Nedir?
Şirketlerin anlaşmalı olduğu ve olmadığı servisler arasında önemli farklar vardır. Anlaşmalı servisler birçok hizmeti ücretsiz sunarken, anlaşmasız servislerde işlem yaptırırken masrafları sigortalı öder. Anlaşmalı araç servisleri ile eksper çağırılması, dosyanın takibi gibi işlemler servis tarafından gerçekleştirilir. Bu servislerde hasarla ilgili kasko sigortası yaptıran kişinin herhangi bir ödeme yapmasına gerek kalmaz. Sadece aracınız tamir edildikten sonra teslim alma formunun sigortalı tarafından imzalanması yeterli olur. Anlaşmasız servislerde ise tüm işlemlerin ödemesi sigorta yaptırana aittir.
Nasıl Daha Düşük Primli Kasko Alabilirim?
Karşılaştırma yaparak kasko poliçesi satın almak size çok önemli fiyat avantajı sağlar. Sigortam.net, paradan ve zamandan tasarruf etmenizi ve ihtiyacınıza en uygun kasko sigortasına sahip olmanızı sağlar. İnternet sitemizden çeşitli sigorta şirketlerinin kasko sigortalarını fiyat ile içerik yönünden karşılaştırarak en ucuz ve en doğru sigortaya sahip olabilirsiniz. Ayrıca teminat seçimleriniz, sahip olduğunuz indirimleri almanız ve muafiyetli poliçe seçmeniz kasko priminizi önemli ölçüde düşürür.
Sadece ihtiyacınız olan teminatları seçebilirsiniz!
Poliçenize eklediğiniz her teminat fiyatı artırır. Sadece ihtiyacınız olan teminatları seçmeniz primlerinizin artmasını önler. Kullandığınız bazı kredi kartları, banka kartları ve sahip olduğunuz diğer poliçeler ferdi kaza, yardım hizmetleri gibi bazı teminatları içermektedir. Var olan teminatlarınızı tekrar seçmeyerek priminizden önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz.
Hak ettiğiniz indirimleri mutlaka belirtmelisiniz!
Sizin veya aracınızın özellikleri poliçenizde bir takım indirimler uygulanmasını sağlayabilir. Hak ettiğiniz tüm indirimleri alarak kasko priminizi düşürebilirsiniz. Ayrıca %65'a varan oranlarda indirim sağlayan hasarsızlık indiriminizi muhakkak belirterek ve alınız.
Muafiyetli poliçe indirimini tercih edebilirsiniz!
Sigorta bedeli üzerinden %1 veya %2 oranında muafiyetli poliçe tercih ederek belli miktarlardaki küçük hasarlarınızı kendiniz ödemeyi tercih ederseniz primlerinizde %40'a varan oranlarda indirim sağlayabilirsiniz.
Araç Değişiminde Trafik Sigortası Devredilir Mi?
Araç sahiplerinin trafik sigortası ile ilgili en fazla merak ettikleri bir diğer konu ise araç değişimi sonrasında zorunlu trafik sigortasının akıbeti olarak karşımıza çıkıyor. Önceki uygulamalarda araç sahibi 8 gün içerisinde sigorta şirketine bilgilendirme yaparak poliçesini yeni aracına devredebiliyordu. Ancak bu uygulama artık geçerli değil.
Yeni genel şartlar gereğince araç sahibi, eski aracını satıp, yeni bir araç almışsa poliçesini iptal ettirmek zorundadır. Araç sahibinin poliçesini iptal edilmesini talep etmesinin ardından sigorta şirketi kalan günlerin prim tutarını sigortalıya iade etmekle yükümlüdür.
Trafik Sigortası Cam Kırılmasını Karşılar mı?
Trafik sigortası karşı ve üçüncü taraflara verilen hasarları teminat altına almasından dolayı, cam hasarlarını karşılamamaktadır. Ancak hasara karşı taraf neden olmuşsa, bu durumda karşı tarafın trafik sigortası cam hasarınızı karşılayabilir. Aracınızı cam kırılması gibi risklere karşı kasko ile teminat altına alabilir, senede bir defa cam değişimi yaptırabilirsiniz.
Trafik Sigortasında Araç Satıldığında Poliçe de El Değiştirir Mi?
Trafik poliçelerinde araç satışı yapıldığı zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirmek zorundadır. Sigortalı, poliçesinde kalan gün kadar prim iadesini alır. Aracın yeni sahibi ise, kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir trafik sigortası yapmak zorundadır.
Yeni araba alan herkes zorunlu trafik sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Aksi durumda araçları bağlanarak trafik şube otoparkına çekilir. Sonraki süreç maddi ve manevi yorucu yükümlülükler getirmektedir.
Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?
Karayolları Trafik Kanunu’na göre Türkiye’de her türlü motorlu taşıt sahibinin yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortası, kaza meydana geldiğinde, sigorta sahibini para ödemekten kurtaran bir sistemdir. Trafik sigortasında amaç her yıl belirlenen limitler dahilinde, kaza sırasında karşı tarafın ve üçüncü şahısların (hem araçlarının, hem de şahısların bedenlerinde oluşacak) hasarlarının telafisine yöneliktir.
Trafik sigortası yaptırmayanların araçları bağlanarak trafik şube otoparkına çektirilir. Bundan sonraki süreç çok daha fazla yorucu ve masraflı olmaktadır. Trafik sigortanızı yaptırarak zaman ve para kaybınızı önlersiniz. Trafikte güvenli bir şekilde seyretmek için zorunlu trafik sigortanızı yaptırın.
Trafik Sigortasını Yaptırmak Zorunda Mıyım?
Evet, trafik sigortası zorunludur. Trafik sigortasız aracınız ile trafiğe çıktığınız takdirde aracınız bağlanabilir.
Trafik sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenmiştir ve her yıl yenilenmek zorundadır. Kapsam olarak, herhangi bir hasar oluşması durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılamak için yaptırılmaktadır.
Kısa Vadeli Trafik Sigortası Yaptırmam Mümkün Mü?
Trafik sigortası da diğer sigorta türlerinde olduğu gibi yıllık olarak yaptırılmaktadır. Sadece iki durumda istisna söz konusu olmaktadır.
• Kısa vadeli trafik sigortası sadece geçici plakalar ve
• Uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için yapılabilmektedir.
Bu araç türleri dışındaki araçlar için ise kısa vadeli poliçe düzenlenememektedir.
Kaza Yaptığımda Aracımda Oluşan Hasarı Trafik Sigortam Karşılar Mı?
Aracınız için yaptıracağınız iki tür sigorta bulunmaktadır:
• Trafik Sigortası
• Kasko Sigortası
Kapsam ve işlev olarak bu iki sigorta şu noktalarda birbirinden ayrılmaktadır:
• Trafik sigortası sizin başka araçlara verdiğiniz zararı karşılarken,
• Kasko sigortası sizin aracınızda meydana gelen hasarları karşılamaktadır.
Kısaca bu iki sigorta türü birbirini tamamlayıcı rol oynamaktadır.
Kaza durumunda karşı tarafta oluşan hasarı karşılama hizmeti trafik sigortası kapsamında olduğundan, trafik sigortanız aracınızda olan hasarları karşılamaz. Aracınızda olan hasarları ancak kasko sigortanız karşılar. Trafik sigortanız bir kaza nedeniyle diğer araç, kişi ya da mallara verdiğiniz bedeni ve maddi zararları poliçede yazılı limitler ve genel şartlar dahilinde karşılar.
Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?
Genel olarak özel sağlık sigortalarından sigorta şirketlerinin yaş sınırlarına uyan herkes kendisi ve/veya ailesiyle birlikte yararlanabilir. Bu yaş sınırı bir çok şirket ve ürün için (0 - 60'dır). Geçmişte sadece 18 yaş üstü kişilere sağlık sigortası yapılmakta iken, şu anda sigorta şirketlerinin sundukları ek hizmetler ve teminatlar ile yeni doğan bebekler de özel sağlık sigortası poliçesine dahil ettirilebilmektedir. Yeni doğan bebekler ve 18 yaşından küçük çocuklar ancak ailesi ile birlikte sigortalanabilirler. Sağlık sigortasını yaptırmak için mevcut sağlık durumunuzun ve risklerinizi belgelenmesi gerekmektedir. Poliçe değeri buna göre belirlenmekte, değişik alternatif hizmetler, indirimler ve ek teminatlar sunulmaktadır.
Özel Sağlık Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?
Özel sağlık sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, poliçede ismi geçen kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, menfaati başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.
Sağlık Sigortama Eşimi ve Çocuklarımı da Dahil Ettirebilir miyim?
Özel sağlık sigortalarına eş ve çocuklar da dahil ettirilebilmektedir. Sigorta şirketlerinin bu durumlarda değişken uygulamaları olmaktadır. Yürürlükte olan poliçenize yeni eş, yeni doğmuş veya yeni evlat edinilmiş çocuk yalnızca evlenme, doğum veya evlat edinilme tarihinden itibaren sigorta şirketlerine göre değişen sürelerle dahil edilebilir.
Hangi Durumlarda Zeyilname Düzenlenir?
Zeyilname düzenlenmesine neden olabilecek birçok faktör vardır. Poliçe bilgilerinde yapılan bir yanlışlık için yapılacak düzenlemelerde zeyilname devreye girmektedir. Burada asıl üzerinde durulması gereken nokta, zeyilname düzenlemelerinin tek taraflı değil, sigortalı ve sigorta şirketi arasında anlaşma sağlanması ile yapılmasıdır. Sigorta şirketi poliçe genel şartlarında tek taraflı bir değişikliğe gidemez. Bu nedenle sigorta şirketi, sigortalı ile yapılan poliçe sözleşmesindeki verdiği taahhütleri yerine getirmek zorundadır. Poliçe genel şartlarında yapılacak olan bir değişiklik sadece sigortalı ve sigorta şirketi arasında varılan mutabakat halinde gerçekleşebilir. Sigorta şirketi gibi sigortalı da poliçe sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır.
Birkaç örnekle açıklamak gerekirse, kasko poliçesine sahip sigortalı, aracını sattıktan sonra yeni bir araç alırsa, yeni aracın bilgileri zeyilname ile poliçeye eklenir. DASK poliçesine sahip kişi, adres değişikliği yapması halinde yeni adres bilgilerinin poliçeye eklenebilmesi içinse yine zeyilname devreye girer. (Bu gibi durumlarda sigortalanan araç veya konut değiştiği için, yeni yapılacak risk değerlendirmesinde poliçe primlerin artış veya düşüş yaşanabilir.)
Tecditname / Yenileme Nedir?
Sigorta poliçeleri yıllık olarak düzenlenmektedir. Sigortalı yıllık poliçenin bitim tarihinde aynı şirket nezdinde yeni poliçesini yaptırdığında, tecditname yani yenileme poliçesi ismini alır. Sigortalı sigorta poliçesini aynı sigorta şirketinden yaptırmak zorunda değildir. Prim ve teminatlar doğrultusunda sigortalı istediği sigorta şirketini seçmekte özgürdür.
Prim Nedir?
Sigortacılıkta prim, sigortanın satışını yapan yetkili merci tarafından verilen teminatı satın almak için sigorta ettiren veya sigortalının ödediği sigorta ücretine denir. Prim her sigorta branşına göre farklı riziko şartlarına göre belirlenir. Sigorta primleri branş dışında poliçedeli teminatlar ve kişinin özellik ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir.
Poliçe Nedir?
Poliçe, sigorta anlaşmasının yazılı şeklidir. Bu belgenin içeriğinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:
1- Sigortacı ile sigortalı / sigorta ettirenin ve varsa menfaattarın ismi, adresi
2- Sigortanın konusu
3- Verilen teminatlar
4- Teminat başlangıç ve bitiş tarihleri
5- Sigorta bedeli
6- Prim tutarı ve ödeme şartları
7- Tanzim tarihi.

Poliçe, bu bilgiler ile düzenlenerek imzalanır ve sigortalıya "Genel Şartlar" ve varsa "Özel Şartlar" ile birlikte verilir. Genel Şartlar Türkiye'deki tüm sigorta şirketlerince kullanılan ve kelimesi kelimesine hiçbir farklılık göstermeyen şartlardır. İlgili poliçe ile teminat altına alınan halleri, kesinlikle teminat altına alınamayan halleri, isteğe bağlı olarak alınabilecek veya hariç tutulabilecek halleri, sigortalının ve sigortacının sorumluluklarını, yükümlülüklerini, haklarını, hasar halinde takip edilecek prosedür gibi konuları madde madde içeren genel şartlar anlaşma maddeleri olup, poliçe ekinde mutlaka sigortalıya verilmektedir. Genel şartlarda daraltma veya genişletme yapılacak olunduğunda, yine genel mevzuata aykırı olmayacak Özel Şartlar (Klozlar) oluşturulmakta ve bunlar da sigortalıya poliçe ekinde verilmektedir.
Riziko Nedir?
Riziko, bir kimsenin para ile ölçülebilir menfaatini tehdit eden tehlikedir. Rizikonun gerçekleşme ihtimalinin yüksek veya düşük olması, prim belirlemelerinde en önemli unsurdur. Rizikolar %0 ile %100 arasında bir değerle gerçekleşirler. % 0 riski, sigortalı teminat altına almayacaktır; %100 riski de sigortacı teminat altına almayacaktır; riskin bu değerler arasında bir yerlerde oluşacağı öngörülerek, (prim) ücret esasları belirlenmektedir. %100 gerçekleşme durumu kaçınılmaz olmasına rağmen teminat verilen tek konu hayat sigortalarıdır.
Konut Sigortalarında Prim Nasıl Belirlenmektedir?
Konut sigortalarında yangın teminatı ve ek olarak poliçeye eklettirilen diğer teminatların prim tutarı sigorta şirketlerince serbest olarak belirlenmektedir. Bu nedenle konut sigortası teklifi alırken her sigorta şirketinden gelen farklı bir teklifle karşılaşabilirsiniz.
Konut Sigortası Misafir Zararını Karşılar Mı?
Evinizde meydana gelen yangın, hırsızlık, dahili su vb. durumlarda misafirlerinizin eşyaları zarar görmüşse hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanması mümkün. Eğer konut sigortası poliçenizde misafir sorumluluk teminati bulunuyorsa teminat limitleri dahilinde misafirinizin zararı karşılanabilir.
Konut Sigortası Deprem Hasarını Karşılar Mı?
Konut sigortası poliçenizde “deprem ve yanardağ püskürmesi” teminatı bulunuyorsa olası bir deprem veya yanardağ püskürmesi durumunda gerçekleşecek hasar, teminat limitleriniz kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.
DASK Sigortasında Teminatlar Nasıl Belirlenir?
Zorunlu Deprem Sigortasında (DASK) teminatlar her yıl yapı maliyetlerindeki değişimlere göre belirlenmektedir. Azami teminat tutarı ise mevcutta bulunan yapı stokunun en yüksek payını oluşturan binaların yeniden yapılma değerine göre belirlenir. Bunun haricinde teminat tutarını etkileyen diğer faktörler ise binanın yapı tarzı ve büyüklüğüdür. Eğer binanın değeri DASK’ın teminat tutarından fazlaysa, sigortalı isteği doğrultusunda sigorta şirketinden teminatı aşan kısım için sigorta talebinde bulunabilir.
Zorunlu Deprem Sigortasında Eşyalar da Teminat Kapsamına Girmekte Midir?
Hayır, zorunlu deprem sigortasında sigortalı binadaki eşyalar DASK kapsamına girmemektedir. Konut içerisindeki eşyaların da teminat kapsamında olduğu sigorta branşına konut sigortası denilmektedir.
Deprem Hasarını Hangi Poliçe, Nasıl Öder?
Deprem yaşandığında eğer sigortalının birden fazla deprem teminati içeren sigortası olabilir. Deprem riskine karşılık zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmanın yanı sıra, konut sigortasında da ilgili teminat eklenebilmektedir.
Deprem olması durumunda hasarın karşılanması için ilk olarak zorunlu deprem sigortasından faydalanılmaktadır. Sigortalının hem zorunlu deprem sigortası hem de kendi isteğiyle düzenlenmiş deprem teminatı içeren bir sigortası varsa hasar öncelikle zorunlu deprem sigortasından ödenir.
Zorunlu deprem sigortasının belli bir tavan miktarı olduğundan, meydana gelen hasarın bu tavan miktarı geçmesi durumunda konut sigortasının teminatına başvurulur.
Kısaca tavan miktara kadar olan kısmın tazminatını zorunlu deprem sigortası öderken, kalan miktar ise isteğe bağlı olarak düzenlenmiş olan sigortanın deprem ek teminatından karşılanır.
Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Hasarları Öder?
Zorunlu deprem sigortası yani DASK, depremin ve deprem neticesinde oluşan yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı tüm maddi zararları teminat altına alır. Zorunlu deprem sigortası, belediye sınırları içinde yer alan, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve kat mülkiyeti kanununda belirlenmiş bağımsız bölümler ve bu binaların içinde yer alan büro ve ticarethanelerde meydana gelen hasarlar için yapılmaktadır.
Sigorta, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler hasarları tazmin etmektedir.
Enkaz kaldırma, kar kaybı, iş durması gibi dolaylı hasarlar ile vefat dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar ve manevi tazminat talepleri bu sigorta kapsamına girmez.
Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışında Kalır?
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.
Bunların yanı sıra mesken olarak kullanılamayan bakımsız, harap ve meskun binalar da deprem sigortası kapsamı dışındadır.
Belediye denetiminin olmadığı köy yerleşimleri gibi alanlarda deprem sigortası yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte, bina sahipleri istediği takdirde ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir. Buna benzer olarak tamamı ticari amaçlar için kullanılan binalar için de isteğe bağlı olarak ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir.
Deprem Sonrasında Binamda Hasar Oluştu, Ne Yapmalıyım?
Gerçekleşen deprem sonrasında binasında veya konutunda hasar meydana geldiğini fark eden zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip sigortalı, vakit kaybetmeden hasar vaziyetini Alo 125 DASK çağrı merkezine bildirmelidir.
Yıllık Hayat Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Yıllık hayat sigortası yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşmeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
Yıllık Hayat Sigortası Primi Nasıl Hesaplanır?
Yıllık hayat sigortası primleri yaşa göre belirlenir. Sigorta şirketine göre meslek ve cinsiyetin de etkili olduğu prim tabloları vardır. Seçtiğiniz teminat tutarları da dikkate alınarak priminiz hesaplanır. Primlerinizi dilerseniz TL cinsinden dilerseniz de döviz cinsinden ödeyebilirsiniz.
Birden Fazla Hayat Poliçesi Alabilir Miyim?
Hayat sigortalarında kişi kendisi adına birden fazla poliçe yaptırma hakkına sahiptir.
Seyahat Sigortasından Kimler Yararlanabilir?
Seyahat sigortasından genel olarak 18 - 65 yaşları arasındaki dileyen herkes kendisi ya da ailesiyle birlikte yararlanabilir. Sigorta şirketi uyguladığı yaş sınırı üzerindeki kişileri de ekstra prim alarak güvence altına alabilir.
Yurt Dışı Seyahatim Sırasında Hastalanırsam Tedavi Giderlerimi Sahip Olduğum Seyahat Sigortası Karşılar mı?
Yurtdışı seyahatiniz süresince önceden var olan kronik hastalıklar hariç hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda ambulans, hastane, ameliyat ve tedavi masrafları poliçeniz kapsamında karşılanır.
Seyahat Sigortası Yaptırırken Yanlış Beyan Verirsem Karşılaşacağım Yaptırımlar Nelerdir?
Tüm beyanlarınızın gerçek olması ve son durumu yansıtması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru olmaması halinde seyahat sigorta poliçeniz geçersiz olarak kabul edilebilir ve feshedilebilir. Ayrıca poliçe kapsamına giren bir zarar durumunda tazminat talebiniz tamamen veya kısmen reddedilebilir.
Seyahat Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?
Seyahat sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, seyahat edecek olan, poliçede ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, menfaati başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.
Acentası Olduğumuz Sigorta Şirketleri
En iyi sigortas şirketlerinin onlarca sigorta paketi arasından en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!